Årsmöte 2016 
Måndagen 25/4 kl 18.30 
Plats: KFH, Bredgatan 12

Anmälan senast 21/4

Meny:

Förrätt: Hemligt, Öl, snaps
Huvudrätt: Biff Rydberg, Vin
Efterätt: Hemligt, Punsch
Kaffe och Avec: Whisky, Cognac, Rom


Nästa styrelsemöte 2016:

Konstituerande möte Maj månad
Plats: Borgmästaregatan 9
 
 
 
 
 
 

Borgerskapet De Äldeste Carlskrona

Bästa Karlskroniter & Företagare!

Varmt välkomna till Borgerskapet anno 1832 (startade förmodligen redan på 1700-talet, utredning pågår). Borgerskapet styrde de flesta städer fram till 1860-talet. Därefter kom kommunlagen och stadstyrandet släpptes då över till politiker. Borgerskapet i Karlskrona lever dock kvar och bereder pension och livförsäkring till medlemmarna genom de två produkterna; Borgerskapets Pensionskassa samt  Hantverkares & Fabriksidkares Änke- & Pupillkassa. (Läs mer om dessa på följande sidor.) Detta utförs i en bolagsform kallad Understödsförening, vilket kräver tillstånd från FinansInspektionen, som även utövar tillsyn

Antagningskraven är enkla. Vid ansökningstillfället gäller:
- att man är svensk medborgare och
- att man är folkbokförd i Karlskrona och
- att man i Karlskrona driver eget företag (kräver inte 100%) eller
  t.ex. förvaltar egenägda
kommersiella fastigheter och
- att man varit verksam sedan minst ett år tillbaka.
 
Vid din kortfattade skriftliga ansökan (se sidan Ansök) ger du oss en rad om ditt företagande och ditt ägarskap, jämte övriga personuppgifter inkl personnummer. Vi välkomnar alla och behandlar din ansökan inom 24 timmar.
 
Det finns ingen närvaroplikt eller andra MÅSTEN. Men de flesta kommer på årsmötet då det bjuds (gratis) på 3-rätters middag med snaps, öl/vin och avec. Säkert värt "nästan" hela 600-lappen du betalar om året! Många ser också se det som ett extra affärsnätverk samt att man gör en kulturgärning genom att föra gamla traditioner vidare.
 
För Din Trygghet - FinansInspektionens Tillsyn!